บริษัท พะยูน จำกัด

42/297 ซ.นิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10510 โทร. 02 0219747 email: phayoune@gmail.com
ที่ปรึกษาเลขที่ : 3463

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนา Web Applications ด้วยโอเพ่นซอร์ส PHP Framework (Laravel , Zend) บนฐานข้อมูล MongoDB , MySQL. บนระบบคลาวด์(Cloud) ด้วย OpenStack.

Slide Background
01. School MIS
พัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษา(School MIS) ให้แก่ สำนักนักนโยลายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เพื่อใช้บันทึกผลการเรียนของนักเรียนทุกคนที่สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ และ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ .
Build & Design
02. EMES
พัฒนาระบบอัปโหลดและประมวลผล ยุทธศาสตร์ และมาตรฐาน ให้แก่ สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เพื่อรวมรวบข้อมูลและประมวลผล จากสำนักเชตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 256 เขต
Build & Design
03. ACT-SYS
พัฒนาระบบจัดการชุมนุม โดยครูแต่ละท่านสร้างชุมนุมพร้อมข้อมูลสำคัญๆของชุมนุม จากนั้นกำหนดวันให้นักเรียนเข้ามาเลือกชุมนุมที่ต้องการ สามารถรู้ผลการเลือกชุมนุม และนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุมได้ทันที